header

Geogidsen

 • GEORETO-GEOGIDSEN zijn gidsen en handleidingen voor de cultuur- en landschapstoerist. Ze behandelen steden, gemeenten, streken en regio's in Vlaanderen. De Georeto-Geogidsen worden geschreven en bezield door geograaf Pierre Diriken, dr. in de wetenschappen. De geogidsen worden uitgegeven door de uitgeverij “Georeto”.
 • g

  Antwerpen - Cultuurhistorisch

  Beschouw de Geogidsen Antwerpen Historisch en Antwerpen Cultuurhistorisch als een onlosmakelijke literaire tweeling. In de Geogids Antwerpen Cultuurhistorisch worden immers de ankers –zowel gebouwen, musea als figuren– belicht die de gestage historische ontwikkeling van de Antwerpen gestalte gaven en nog steeds geven.
  g

  Antwerpen - Historisch

 • Het aandachtsveld van de Geogids Antwerpen Historisch is het kerngebied tussen de Schelde en de Leien.
 • De gids laat de gebruiker-cultuurtoerist zelf het wordingsproces van Antwerpen reconstruceren aan de hand van zicht- en tastbare gebouwen en structuren uit het huidig stadsbeeld. Je speelt als het ware actief mee in een historische film die in zes bedrijven de ontstaansgeschiedenis van Antwerpen in beeld brengt. Het scenario wordt ondersteund door de losbladige geotoeristische kaart die verbanden en interacties visualiseert.
 • g

  Halle

  • Halle is vooral bekend als de thuisbasis en het actieterrein van inspecteur Witse in de gelijknamige VRT-fictiereeks. De Zenne waaraan de stad ligt, komt geregeld in beeld. Maar wist je dat Halle al veel langer bekend is

   - als mariaal bedevaartoord. Sinds de 13de eeuw wordt de zwarte madonna er vereerd. Het beeld is één van de vele curiosa in de kunstzinnige Sint-Martinusbasiliek, een baken in het landschap. Als je er bent, vergeet dan zeker de kooromgang niet te bezoeken … een speurtocht in ware Witse-stijl. De geogids vertelt het wedervaren van Halle … eertijds op de drempel van de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen, thans als corridor tussen Vlaanderen en Wallonië.

   - om de bloemenpracht van de boshyacinten in het reliëfrijke Hallerbos. De “Geografische Hallerboswandeling” in de Geogids laat je kennismaken met en proeven van alle facetten van één van de oudste bosgebieden van Vlaanderen. Met wat geluk ontmoet je er misschien Witse, tevreden recreërend na een zoveelste opgehelderde misdaad.

   - door de Lembeekse volksheilige Sint-Veroon. De Sint-Veronusmars die telkens weer op Paasmaandag uittrekt, is een heel apart traditioneel volksfeest. De “Vrijheidswandeling Lembeek” in de geogids leidt langs meerdere aanknopingspunten met de Sint-Veroonverering in en rond Lembeek … een thema met kansen en potenties om er een eigentijds Witseverhaal aan vast te knopen. Verzin maar wat en laat Witse het oplossen!

  g

  Heuvelland

  Het geotoeristisch portret van de acht landelijke deelgemeenten die samen de West-Vlaamse gemeente Heuvelland stofferen. Heuvelland behoort tot de toeristische regio De Westhoek en bestaat uit Westouter, De Klijte, Loker, Dranouter, Kemmel, Nieuwkerke, Wulvergem en Wijtschate.
  g

  Leuven

 • In de caleidoscoop van Vlaamse erfgoedsteden bekleedt Leuven een unieke plaats dankzij … de Universiteit. Gesticht in 1425 drukt de Alma Mater immers als geen ander haar stempel op het uitzicht van straten en pleinen. Je kan het langs het parcours van de “Academische stadswandeling” zelf vaststellen.
 • Geogids Leuven “opent” met een geschiedkundig overzicht van de Dijlestad en zoomt daarna eerst in op het religieus erfgoed (kerken, kloosters en het begijnhof) en plaatst vervolgens het burgerlijk patrimonium in de kijker. Leuven heeft ontzettend veel kleine en grote torentjes: het zijn de “bakens” van de cultuurtoeristische Torentjeswandeling die je doorheen de stad én de geogids gidst. Ten gepaste tijde is er oog en aandacht voor de hedendaagse projecten die het wonen in het stadscentrum aantrekkelijk maken.
 • g

  Merelbeke

 • Op doortocht van het centrum van het land naar de kust passeer je in of rakelings langs Merelbeke. Het noordelijk deel van deze gemeente aan de zuidoostelijke rand van het Gentse stadsgewest is dooraderd met drukke verkeers- en transitwegen. Ga je zuidwaarts dan wordt het gaandeweg landelijker . Merelbeke-centrum is nog wel in ruime verstedelijkt maar in de deelkernen Lemberge, Bottelare, Munte, Melsen en Schelderode is het beduidend rustiger. De agglomeratie deint er zienderogen uit; er is nog plaats en ruimte voor landbouw. Het historisch-geografisch verhaal en het patrimonium van deze woonkernen behoort tot de inhoud van de Geogids Merelbeke.
 • g

  Sint-Truiden - Rondom

 • Bij de fusie-operatie (1970-76) van steden en gemeenten werd Sint-Truiden administratief aangedikt met veertien voorheen autonome gemeenten in de buurt. Hun namen: Zepperen, Ordingen, Brustem, Groot-Gelmen, Gelinden, Engelmanshoven, Aalst, Kerkom, Velm, Halmaal, Wilderen, Duras, Runkelen en Gorsem. Ze worden in de Geogids Sint-Truiden Rondom cultuurhistorisch en landschappelijk geportretteerd. 
 • Inzake erfgoed verdienen meerdere sites met stip aanbeveling: de romaans-gotische Sint-Genovevakerk van Zepperen, de romaanse Sint-Eucheriuskapel, de Loonse burchtsite Brustem, het Chateau de la Motte in Groot-Gelmen, de kapel van de Bruine Lieve-Vrouw van Kerkom, de kerk van Wilderen en het kasteeldomein van Duras. Veel aandacht is besteed aan de interieurs van alle kerken want Sint-Truiden als regionaal centrum van religieus erfgoed stopt heus niet aan de muren van de middeleeuwse stadsomwalling.    
 • g

  Sint-Truiden - stad

 • De abdijstad Sint-Truiden was door velen begeerd: de bisschop van Metz, de graven van Duras en Loon, de hertog van Brabant en de prins-bisschop duiken als antagonisten op in het historisch relaas. Na verloop van tijd was er een tweeherigheid waarbij de stad gezamenlijk door de abt en de prins-bisschop van Luik werd bestuurd. Van de eens zo prestigieuze benedictijnenabdij bleven een romaanse (uitkijk)toren en de crypte, een barok en een classicistisch poortgebouw, de 18de-eeuwse abtsvleugel met de schilderachtige keizerszaal en rist abdijhoevegebouwen bewaard.
 • g

  Vlaamse Ardennen - Steden

  • De Scheldestad Oudenaarde is de hoofdplaats van de Vlaamse Ardennen. Het stadhuis, de Sint-Walburgakerk en de kerk Onze-Lieve-Vrouw van Pamele zijn monumenten van bovenlokaal belang. Hun omgeving –zeg maar de stadskern– verken je via de historische stadswandeling. De ruimere omgeving opent zich langs het parcours van de westelijke en de oostelijke landschapsroute die je naar eigen voorkeur als fiets- of als autoroute kan interpreteren. Bezoek in Oudenaarde zeker Ename, niet alleen omdat het zo lekker smaakt maar omdat het historisch-archeologisch  zo rijk is. De Geogids wijst je de weg. 
  • Al profileert Ronse zich als een eeuwenoud textielcentrum toch gaat het in zijn prille begin de religieuze toer op dankzij de Sint-Hermesdevotie die je nergens elders in Vlaanderen zo aantreft als in Ronse. De geotoeristische stadswandeling van Ronse vind je in de Geogids Vlaamse Ardennen Deel 1 – Het landschap.
  • Ondanks de 16de-eeuwse inbreng van Lamoraal van Egmont is het stedelijk imago van Zottegem recenter en steunt het vooral op zijn positie van regionaal spoorwegcentrum sinds het midden van de 19de eeuw. Na een bezoek aan het stadscentrum verken je Zottegem –met de fiets en met de wagen– door een landschapsroute in vier sectoren, begrensd door spoorverbindingen waarmee de auteur  aantoont hoe belangrijk het “spoor” wel was in de recente urbanistische ontbolstering van deze woonstad op het platteland. Vergeet in Zottegem zeker Velzeke niet … geotoerisme van het puurste gehalte.
  g

  Waasmunster

  Op de E17, zowat halfweg tussen Antwerpen en Gent, kan je afrit “Waasmunster” nemen. De Geogids Waasmunster reikt je argumenten aan om dit ook eens daadwerkelijk te doen.

  – Je ontdekt dan de charmes van de Durmevallei. De Durme is een getijrivier die tweemaal daags zwelt en krimpt. De inrichting van het valleilandschap is zeer specifiek met oude rivierarmen en afgesneden meanders, rivierduinen, wachtbekkens, in- en uitlaatsluizen, overstromingszones in volle natuurontwikkeling, waterkerende dijken, een specifieke fauna en flora.
  – In Waasmunster ontplooit zich de “Cuesta van het Waasland”. De geogids verduidelijkt deze in Vlaanderen zeldzame landschapsvorm in woord en beeld.